Pelet prese

 

 

 

 

Pelet prese PD uglavnom se koriste za peletiranje drveta i biomase. Rade na principu ravne matrice kružnog oblika, koja se rotira ispod fiksiranih valjaka. Peleti su prečnika 4 do 10mm.

Svi motori su: 380V, 50Hz

 


Model: PD120
Kapacitet: 10-30kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 3-5mm
Snaga motora: 3kW
Broj valjaka: 2

Model: PD150
Kapacitet: 20-50kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-6mm
Snaga motora: 7,5kW
Broj valjaka: 2

Model: PD200
Kapacitet: 50-100kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-6mm
Snaga motora: 11kW
Broj valjaka: 2

Model: PD250
Kapacitet: 100-300kg/h (drvena piljevinu)
Prečnik peleta: 4-8mm
Snaga motora: 15kW
Broj valjaka: 2

Model: PD280
Kapacitet: 200-400kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-8mm
Snaga motora: 22kW
Broj valjaka: 2

Model: PD300
Kapacitet: 300-500kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-10mm
Snaga motora: 30kW
Broj valjaka: 2

Model: PD350
Kapacitet: 400-600kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-10mm
Snaga motora: 37kW
Broj valjaka: 3
Upravljačka jedinica
Automatsko podmazivanje valjaka

Model: PD450
Kapacitet: 500-800kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-10mm
Snaga motora: 55kW
Broj valjaka: 3
Upravljačka jedinica
Automatsko podmazivanje valjaka

Model: PD550
Kapacitet: 700-900kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 3-12mm
Snaga motora: 90kW
Broj valjaka: 3
Upravljačka jedinica
Automatsko podmazivanje valjaka

Model: PD800
Kapacitet: 1200-1500kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-12mm
Snaga motora: 160kW
Broj valjaka: 3
Upravljačka jedinica
Automatsko podmazivanje valjaka

Model: PD4-1200
Kapacitet: 2600-3000kg/h (drvena piljevina)
Prečnik peleta: 4-15mm
Snaga motora: 320kW
Broj valjaka: 4
Upravljačka jedinica
Automatsko podmazivanje valjaka

 

 

     

 


 

Pelet prese MGT-B namenjene su za peletiranje biomase i veštačkog đubriva, ali se mogu koristiti i za peletiranje drvene piljevine. Proizvode se za veće kapacitete, sa motorima od 75kW i jače. Rade na principu horizontalne prstenaste matrice.

Svi motori u : 380V, 50Hz

 

 

Model: MGT-B550
Kapacitet: 700-1000kg/h (biomase)
Snaga gl. motora: 75kW
Prečnik peleta: 4-10mm
Broj valjaka: 2

Model: MGT-B560
Kapacitet: 1000-1500kg/h (biomase)
Snaga gl. motora: 90kW
Prečnik peleta: 4-10mm
Broj valjaka: 2

Model: MGT-B580
Kapacitet: 1000-2000kg/h (biomase)
Snaga gl. motora: 160kW
Prečnik peleta: 4-10mm
Broj valjaka: 2

Model: MGT-B850
Kapacitet: 2000-3000kg/h (biomase)
Snaga gl. motora: 220kW
Prečnik peleta: 4-12mm
Broj valjaka: 3

 

 


 

Pelet prese SH rade na principu matrice prstenastog oblika. Matrica je rotirajuća, dok su valjci fiksirani. Koriste se za peletiranje stočne hrane, veštačkog đubriva, biomase i drveta, za pelete Φ2,5, Φ3, Φ3.5, Φ4, Φ4.5, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12

Svi motori su: 380V, 50Hz

 

 

Model: M-SH250
Kapacitet: 600-1500kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 22kW
Snaga davača sirovine: 1,1kW
Snaga motora kondicionera: 1,5kW
Unutr.prečnik matrice: 250mm
Broj valjaka: 2

Model: M-SH300
Kapacitet: 1500-2500kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 45kW
Snaga davača sirovine: 1,5kW
Snaga motora kondicionera: 2,2kW
Unutr.prečnik matrice: 300mm
Broj valjaka: 2

Model: M-SH350
Kapacitet: 3000-5000kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 55kW
Snaga davača sirovine: 1,5kW
Snaga motora kondicionera: 2,2kW
Unutr.prečnik matrice: 350mm
Broj valjaka: 2

Model: M-SH450Q
Kapacitet: 4000-8000kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 90kW
Snaga davača sirovine: 1,1kW
Snaga motora kondicionera: 3+3kW
Unutr.prečnik matrice: 450mm
Broj valjaka: 2

Model: M-SH450W
Kapacitet: 6000-12000kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 110kW
Snaga davača sirovine: 2,2kW
Snaga motora kondicionera: 3+3kW
Unutr.prečnik matrice: 450mm
Broj valjaka: 2

Model: M-SH610
Kapacitet: 8000-15000kg/h (stočna hrana)
Snaga gl. motora: 150kW
Snaga davača sirovine: 2,2kW
Snaga motora kondicionera: 4+4kW
Unutr.prečnik matrice: 610mm
Broj valjaka: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009/10, Mediatica Global Trading d.o.o. | izradio KompArt